Uprzejmie informujemy, że uległa zmianie nazwa spółki z 4LAN Sp. z o.o. Sp. K. na: 4LAN Bogdanów, Karkos, Opara, Szumny, Wojciechowski Spółka Jawna. Zmiana została wymuszona zmianami prawno-podatkowymi, których musieliśmy sie dostosować.

W związku z tym, informujemy, że zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy. Bez zmian pozostają numery NIP i REGON spółki, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pocztowy. Inna nazwa pociąga za sobą zmiany w identyfikacji wizualnej firmy, w tym aktualizację strony internetowej

Zmiany te nie będą miały żadnego wpływu na zarządzanie relacjami z klientami firmy. Nasi klienci będą nadal obsługiwani przez te same, znane osoby kontaktowe. Kierownictwo spółki, jako podmiotu niezależnego również pozostaje bez zmian. Nowe oblicze nie pociąga za sobą też zmian wartości firmy. Najważniejsze dla nas pozostaje zadowolenie naszych klientów. Jak zawsze, będą mieli oni do dyspozycji stale rosnące doświadczenie i coraz szersze kompetencje firmy, jak również wiedzę specjalistów.